മുടിവളർച്ചക്ക് ഈ ഔഷധ എണ്ണ തലയിൽ തേക്കുക

കട്ടിയുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായ മുടി ഇനി വെറും സ്വപ്നം മാത്രമല്ല. കേശസംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ പതിവായി പിന്തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് അതിന്റെ സൗന്ദര്യവും ഘടനയും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങളുടെ മുടിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും മുടിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കേശസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച രീതികൾ അവലംബിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി കട്ടിയുള്ളതും സർവ്വോപരി തിളക്കമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും.

 

മുടി വളർച്ചക്ക് എല്ലാവരും പല വഴികൾ തിരഞ്ഞു എടുക്കാറുള്ളവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ അതികം ശ്രെദ്ധ നല്കുന്നവരും ആണ് , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽഇരുന്നു തന്നെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്താനും കഴിയും , വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി നിർമിച്ചു എടുത്തു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇത് , നമ്മൾക്ക് തലയിൽ തെക്കൻ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഔഷധഗുണം ഉള്ള ഒരു എണ്ണ തന്നെ ആണ് ഇത് , നെല്ലിക്ക എണ്ണ കാച്ചി എടുത്തു ആ എണ്ണ നമ്മൾക്ക് തലയിൽ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല മുടി വളർച്ചക്ക് നല്ല ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *