എത്ര കടുത്ത തൊണ്ട വേദനയും മാറ്റാം ഒറ്റമൂലി

നമ്മൾക്ക് തൊണ്ട വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഉള്ള സാധനവും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുവാൻ സാധികാത്ത അത്രയും അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഇത് മൂലം വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം നമ്മുടെ തൊണ്ട വഴിയാണ് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ ചൂടുള്ളതോ അത് പോലെ തന്നെ തണുത്തതോൽ എരിവുള്ളതോ ആയ ഏതൊരു ഭക്ഷണം കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും.

 

തണുപ്പ് കാലത് ആണ് കൂടുതൽ ആയി നമ്മളിൽ തൊണ്ടവേദന വരുന്നത് സാധാരണ തൊണ്ട വേദന വരുന്നത് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്രീം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് പോലെ തന്നെ മഞ്ഞോ മഴയോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊള്ളുന്നതും കൊണ്ട് ഒക്കെ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ട വേദന മാറ്റി എടുക്കുവാൻ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒട്ടേറെ മരുന്ന്കൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതൊന്നും വലിയ രീതിയിൽ ഒന്നും ഫലംചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എത്ര കടുത്ത തൊണ്ട വേദനയും വളരെ വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *