കറുത്ത ള്ള മുടി ലഭിക്കാൻ ഇത് മുടിയുടെ ചുവട്ടിൽ തേച്ചാൽ മതി

മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലരും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആണ് , മുടിയുടെ സംരക്ഷണം എല്ലാവരും വളരെ അതികം സ്രെദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നവർ ആണ് , മുടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഴക് തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടി നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വളരെ അതികം ശ്രെദ്ധ നൽക്കാറുള്ളവർ ആണ് നമ്മളിൽ പലരും , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് മുടി നരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ അതികം പ്രശനം തന്നെ ആണ് ,

 

 

എന്നാൽ മുടി നരക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് , എന്നാൽ നമ്മളുടെ മുടി സംരക്ഷിക്കാനും മറ്റും ഉള്ള ഒരു മാർഗം ആണ് ഇത് , വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് നിർമിച്ചു ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി തന്നെ ആണ് ഇത് , ഒലിവ് ഓയിൽ , ബദ്ധം , എന്നിവ ഇട്ടു നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഗുണം ചെയുകയും ചെയ്യും , ദിവസവും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് ഇത് , വളരെ നല്ല ഒരു ഗുണം ചെയുകയും ചെയ്യും ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *