നടുറോഡിൽ മോഷണത്തെ നടത്തുന്ന സ്ത്രീയെ കണ്ടോ

നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ മോഷണം എന്നത് വളരെ വിരളമായി നാക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ മോഷണം നടത്തുന്നവർ പിടിക്കപെടാതെ പോവുന്നത് അവരുടെ കഴിവ് ആണ് , എന്നാൽ ചിലർ പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും , സാധാരണ മോഷണം നടത്തുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആണ് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ മോഷണം നടത്തുന്നത് പട്ടാപകൽ ആണ് , നിരവധി മോഷണത്തിന് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് , എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലോകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു , ഒരു യുവാവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും പണം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടു ,

ഒരു സ്ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഷണം നടത്തുന്നത് , വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ആണ് മോഷണം നടത്തുന്നത് , ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ് , വീഡിയോ ആണ് സമീപത്തെ സിസ്ടവയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും, അതിസാഹസികമായി ആണ് ഇവിടെ മോഷണം നടത്തുന്നത് , ആ സ്ത്രീ പോലും അറിഞ്ഞുകാണില്ല തൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തി ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നു എന്നു , മോഷണ ശ്രെമം കാണാനും കൂടുതൽ അറിയാനും വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *