ഒറ്റത്തവണ കൊണ്ട് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറ്റം ഈ ഒറ്റമൂലി

മുഖ സൗന്ദര്യം എല്ലാവരുടെയും ആകർഷണം ആണ് , എന്നാൽ മുഖത്ത് ഉണ്ടാവന്ന കറുത്ത പാടുകളും മുഖത്തു ചുളിവുകൾ വീഴാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ എല്ലായിപ്പോഴും നമ്മളെ അലട്ടുന്നുന്ന ഒരു പ്രശനം ആണ് , മുഖത്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന കറുത്ത പാടുകളും മറ്റും നമ്മളെ വലിയ രീതിയിൽ അലട്ടും , എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്ന സ്‌ട്രെസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാന കാരണമാണ്. ഇതല്ലാതെയും ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ചർമത്തെ ബാധിയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് ചർമത്തിൽ ചുളിവു വീഴാൻ കാരണമാകും.

മുഖത്തുപയോഗിയ്ക്കുന്ന സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളും മേയ്ക്കപ്പുമാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഇവയിലെ കെമിക്കലുകൾ പലപ്പോഴും ഗുണത്തേക്കാളേറെ ചർമത്തിന് ദോഷമാണ് വരുത്തുക. മുഖത്തിനു ചുളിവുകൾ വരുത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഇവ. മുഖത്തു ചെയ്യുന്ന സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പ്രക്രിയകളാണ് മറ്റൊന്ന്. ഇവയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചുളിവുകൾക്ക് ഇട വരുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റായ രീതിയിലെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക പ്രയോഗങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് , പ്രകൃതിദത്തം ആയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *