കൈവിരലുകളിലെ കുഴിനഖത്തിന് ഈ ഒറ്റമൂലി

നമ്മളുടെ കൈ കൽ വിരലുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും വന്നുചേരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഴിനഖം. ശരീരത്തിലെ കാലുകളിലെ വിരലുകളിൽ ആണ് കുഴിനഖം പ്രധാനമായി കാണുന്നത്. ഇത് നഗരത്തെയും പാദത്തെ യും വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു. നഖങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിന് നഖത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാണുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. അസാഹിത്യം ആയ വേദനയും ആയിരിക്കും കുഴിനഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ,വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവ മാറാൻ സാധ്യത ഇല്ല , എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പല വഴികൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ കൃത്യം ചികിത്സ നടത്തണം ,

കുഴിനഖം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ നമുക് ഈ കുഴി നഖം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും , നാരങ്ങാ , ബേക്കിംഗ് സോഡാ , ഉപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മളുടെ കുഴി നഖം മാറ്റി എടുക്കാനും കഴിയും , വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *